Erkenningsregeling Funderingsherstel van kracht

 

Kundige en integere bedrijven zijn essentieel in effectief, efficiënt en duurzaam funderingsherstel. Om deze kwaliteiten te waarborgen lanceert het Kennis Centrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF) de Erkenningsregeling Funderingsherstel. De regeling treedt per 1 mei 2017 in werking. Aanleiding is de verwachte toename aan activiteiten op het gebied van funderingsherstel ten gevolge van het toekomstige Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

 

Met de erkenningsregeling wordt een drietal bedrijfstakken (bureaus gespecialiseerd in funderingsonderzoek, procesbegeleiders en funderingsherstelbedrijven)  de gelegenheid geboden om zich publiekelijk te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden van het KCAF.  Met het accepteren van deze voorwaarden en de plaatsing op de openbare erkenningslijst, geven bedrijven aan de (inspannings)verplichtingen te accepteren die leiden tot een zeker kwaliteitsniveau in de uitvoer van de werkzaamheden.

 

Twee belangrijke voorwaarden voor plaatsing op de erkenningslijst zijn het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie en het zorgdragen voor periodieke (bij)scholing. Daarnaast is een aantoonbare ervaring van ten minste twee jaar op het vakgebied noodzakelijk. Bedrijven die hier nog niet aan kunnen voldoen, kunnen voor maximaal deze duur als kandidaat-bedrijf op de lijst vermeld worden. Bij goed functioneren worden deze bedrijven vervolgens als  definitief lid vermeld.