De combinatie van steeds vaker en intensiever optredende regenbuien met tegelijkertijd een toename van verharde, niet-infiltrerende oppervlakten maakt dat bestaande rioleringen steeds vaker overbelast raken.
Ook is de toegestane afvoer van (afval)water van bedrijven en instellingen regelmatig aan een maximum gebonden.


ESEP wervelventiel
Een slimme manier om deze waterstromen te managen biedt het ESEP wervelventiel. Door de unieke werking, zonder gebruik van elektra en bewegende delen, maar met een grote vrije doorstroomopening, zorgt het wervelventiel ervoor dat alleen de toegestane hoeveelheid water door kan stromen.


Bij de zogenaamde ‘droogweer afvoer’ stroomt afvalwater ongehinderd door het wervelventiel. Bij regenval en stijgende waterhoogte ontstaat een werveling in het ventiel waardoor het water wordt afgeremd. Het unieke ontwerp van het wervelventiel zorgt ervoor dat over het gehele werkingsgebied tot 90% van het gewenste maximale debiet wordt afgevoerd.


Waterbeheersing
Door toepassing van het wervelventiel in bestaande of nieuwe rioleringssystemen kan wateroverlast worden voorkomen en wordt voldaan aan de maximale lozingseis. Een doordacht watermanagement plan zorgt ervoor dat het water daar kan overstorten waar het de minste overlast veroorzaakt.


Het ESEP wervelventiel is beschikbaar in meerdere uitvoeringen en ook eenvoudig achteraf te plaatsen in bestaande systemen. Door de duurzame RVS 316 behuizing biedt het wervelventiel een langdurige oplossing voor waterbeheersing.


Naast het wervelventiel biedt ESEP een uitgebreid programma aan debietbegrenzers, afsluiters en terugslagkleppen die (afval)waterstromen kunnen reguleren. Deze systemen zijn allen ontwikkeld om langdurig in rioleringssystemen te worden geplaatst.